Despre eveniment


Cine suntem?

UNIVERSITATEA CTE - SmarTransnational Cooperation este organizată la inițiativa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate Națională pentru Programe Europene, cu scopul de a iniția un cadru comun de dialog şi învățare pentru beneficiarii, decidenții şi toți cei interesați de domeniul cooperării teritoriale europene.
Cine?
  • Autoritatea Națională a Programului Transnațional Dunărea
  • Autoritatea Națională a Programului URBACT III
  • Autoritatea Națională a Programului INTERREG EUROPE

Pe cine așteptăm?


Așteptăm 150 de participanţi: instituţii şi organizaţii publice şi private interesate de oportunităţile oferite de cele trei programe de cooperare teritorială europeană, oficiali români, reprezentanţi ai programelor operaţionale naţionale, persoane din conducerea celor trei programe și experți tehnici specializați în instrumente specifice de cooperare teritorială.

Ce vom face?


Pe durata celor 3 zile, participanții se vor familiariza cu cele mai bune rezultate ale programelor CTE din România, vor fi instruiți în tehnici de planificare strategică, financiară, de comunicare şi capitalizare a rezultatelor în cadrul proiectelor CTE şi vor participa la dezbaterea privind viitorul cooperării în perioada 2021-2027, alături de actori relevanți de la nivel național şi internațional.