Programul evenimentului


Desfășurare

 • 20 noiembrie

  Catalogul rezultatelor

  Dezbatere privind viitorul cooperării teritoriale europene

  Market Place

 • 21 noiembrie

  Ce urmează?

 • 22 noiembrie

  Sesiuni de formare


Catalogul rezultatelor

Pentru că cea mai bună motivaţie este succesul, evenimentul îşi propune să consolideze comunitatea cooperării teritoriale europene prin prezentarea celor mai bune rezultate înregistrate de România!

Dezbatere privind viitorul cooperării teritoriale europene

În contextul negocierilor privind perioada de programare 2021–2027 și a preluării Președinției Consiliului UE de către România la data de 1 ianuarie 2019, vă invităm să participați la sesiunea de dezbatere asupra viitorului programelor CTE post-2020.

Market Place

Prin această sesiune ne propunem să creăm un spațiu de consultare cu persoanele resursă din cadrul programelor operaționale naționale, pentru încurajarea investiţiilor şi după finalizarea implementării proiectelor de cooperare teritorială europeană.

Ce urmează?

Vom analiza oportunitățile de finanțare disponibile pentru actuala perioadă de programare, în paralel cu resursele disponibile post-2020. Prezentările vor fi realizate de experți tehnici din cadrul Secretariatelor celor 3 programe de cooperare teritorială europeană.
1. Strategia de Capitalizare a Programului Transnațional Dunărea

Programul Transnațional Dunărea (PTD), este unul dintre succesorii Programului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEE). Acest program a elaborat o Strategie tematică de capitalizare care a valorificat cunoștințele acumulate în cele 122 de proiecte SEE. PTD a conceput propria Strategie de Capitalizare, într-un context nou, diferit de SEE în câteva aspecte.

PTD este cel mai mare program transnațional din punct de vedere al participării statelor partenere. De asemenea, este un program unic, reușind să integreze trei fonduri europene: FEDR, IPA și ENI. Din Germania până în Ucraina și Repulica Moldova, partenerii proiectelor PTD colaborează, aplicând aceleași reguli, pe picior de egalitate, pentru rezolvarea problemelor și găsirea unor soluții de dezvoltare durabilă.

Mai multe informații la adresa: http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/dtp-capitalisation-strategy

2.Instrumentul de monitorizare teritorială la nivel European și macro-regional
Proiect ESPON 2020

Rezultatul principal al acestui proiect va fi un instrument online de comunicare ușor de utilizat care va acoperi teritoriul întregii Europe și în particular cele 4 macroregiuni și care va furniza informații privind tendințele de evoluție de-a lungul timpului și privind progresul, implementarea și contribuția la obiectivele de politică incluzând:

 • Module de monitorizare teritorială dedicate celor 4 macro-regiuni (Regiunea Mării Baltice, Regiunea Dunării, Regiunea Alpină, Regiunea Adriatică-Ionică) și Europei ca întreg. Setul european de indicatori va fi aplicat și celor 4 macro-regiuni.
 • Datele statistice, hărțile, graficele și alte resurse ca elemente de intrare pentru monitorizarea teritorială.
 • Elemente de analiză și interactive care vor contribui la monitorizarea, analiza, înțelegerea și clarificarea proceselor și tendințelor de dezvoltare teritorială.
 • Rapoarte sau articole succinte pe anumite teme care vor fi selectate de către stakeholderi (câte 3 rapoarte aferente fiecărui modul de monitorizare), care vor utiliza informațiile colectate oferind și o scurtă interpretare a acestora în contextul dezbaterilor actuale legate de politici.

3. Platformele de învățare politici (PLP) – INTERREG EUROPE

PLP constituie o inițiativă nouă, inedită a Programului de cooperare interregională europeană INTERREG EUROPE, inițiativă care răspune nevoii de o mai bună capitalizare a rezultatelor proiectelor și care face ca informațiile existente să fie accesibile și pentru alte regiuni. Astfel, toate regiunile interesate pot beneficia de rezultatele proiectelor Interreg Europe chiar și fără a fi partenere într-un proiect.

PLP este un serviciu accesibil tuturor partenerilor proiectelor și tuturor actorilor care implementează politici regionale în Europa, un serviciu de promovare a învățării continue de politici și valorificare a bunelor practici de politică regională. Există câte o PLP pentru fiecare obiectiv tematic (patru platforme). Fiecare platformă este formata dintr-o echipă internațională de experți, specializați în politici aferente obiectivelor tematice ale priorităților programelor de investiții, precum și o interfață web interactivă, concepută pentru a facilita crearea de rețele, schimbul informațiilor și cunoștințelor acumulate.

Mai multe detalii la adresa: https://www.interregeurope.eu/policylearning/

Policy Learning Platform @ UNIVERSITATEA CTE – ZIUA 2

Policy Learning Platform – cum putem ameliora politicile publice prin schimb de experienţă

Europa este un teritoriu divers, plin de soluţii innovative când vine vorba de politici publice, dar nu numai. Însă cum ne putem asigura că experienţa dobândită de o anumită regiune/oraş, provocările întâlnite pe parcurs şi soluţiile găsite sunt transferabile şi devin surse de inspiraţie pentru alţii? Policy Learning Platform a luat naştere având acest scop ultim de a capitaliza cunoştinţele existente şi de a fii un loc de referinţă pentru toţi cei care cred că există mereu mai bine.

Timp de o oră şi jumătate vom vedea împreună ce fel de resurse şi activităţi oferă Policy Learning Platform:

 • O comunitate de peste 15 000 de utilizatori. O bază de date de peste 400 de bune practici în domeniul politicilor regionale.
 • Activităţi online şi offline adaptabile în funcţie de profilul fiecăruia.
 • Viitorul cooperării interregionale : despre peer reviews. Vizită şi schimb de bune practice cu omologi din Europa.

Mai multe detalii (în Engleză) :
Despre Policy Learning Platform
https://www.interregeurope.eu/policylearning/what-is-policy-learning-platform/

Ce este peer review şi cum pot beneficia de acest serviciu
https://youtu.be/Y66B0QNQLAY

4. Re-making the city. An URBACT online webtool with good practices.

URBACT a dezvoltat un nou instrument online pentru a pune laolaltă bunele practici privind răspunsul la provocările locale. Scopul acestui instrument este acela de a ajuta orașele să identifice noi idei şi să profite la maximum de spațiile neutilizate sau problematice pe care le au, fie acestea clădiri goale, spaţii publice nefolosite, zone segregate, monofuncţionale sau nesustenabile. În afară de aceste tipuri de provocări, abordările inovatoare sunt grupate în funcţie de stadiile ciclului de planificare, de la cartografiere prin activare, vizualizare, experimentare, decizie, finanţare, integrare, până la evaluare.

Instrumentul online poate fi accesat la http://remakingthecity.urbact.eu/index.php

În cursul sesiunii, experții URBACT vor prezenta instrumentul, iar participanţii vor avea oportunitatea de a utilizara instrumentul în timp real.

Sesiunea este adresată în principal reprezentanţilor oraşelor, practicienilor din domeniul planificării urbane şi tuturor stakeholderilor interesaţi.

Sesiuni de formare

1. Planificare strategică / Management financiar
2. Comunicare / Capitalizare

Ne dorim să consolidăm capacitatea participanților în diseminarea și comunicarea eficientă a rezultatelor proiectelor implementate sau în curs de implementare, în planificarea strategică a investițiilor şi în aspectele tehnice legate de un management financiar eficient, în vederea creșterii frecvenței și calității participării beneficiarilor români în programele CTE.

22-23 noiembrie, Biblioteca Nationala, workshop tematic: Protection and management of natural heritage in European regions

Organizat de Interreg Europe Policy Learning Platform, in limba engleza

O oportunitate unica de a intalni omologi din toata Europa care lucreaza in domeniul patrimoniului natural. Institutii implicate in proiecte finantate de Interreg Europa vor prezenta solutiile lor in termen de politici publice si vor discuta deschis despre dificultati si solutii.

Mai multe detalii si inscriere :
https://www.interregeurope.eu/policylearningbucharest/